مبدل سیگنال آنالوگ به دیجیتال و بالعکس

دروازه ای بین آنالوگ و دیجیتال

مبدل‌هــــای تـصويــر بــه منظـور تبديــل 10 بـيتی انـواع فــرمـت‌هـــــای Composite/Component به سـيگنال SDI و بالـعکس بـه کـار می‌رونـد. مبدل‌هـای صـدا نيز جهت تبديل متـقابـل 24 بـيتی بـين ســيگنال‌های آنـالـوگ صــدا و اسـتانــدارد رايج AES مــورد اسـتفاده قـرار می‌گـیرند.

DAC-0260

کارت DAC-0260 یک مبدل سیگنال ویدیوی دیجیتال به ویدیوی آنالوگ است. این کارت سیگنال ویدیوی دیجیتال SD-SDI را دریافت و به سیگنال آنالوگ متناظر با آن تبدیل می‌کند. این کارت مجموعه کاملی از خروجی‌های آنالوگ Composite و Component را فراهم می‌کند.

بیشتر
DAC-0260

ADC-0230

کارت ADC-0230 یک مبدل سیگنال‌ ویدیوی آنالوگ Composite و Component به ویدیوی دیجیتال می‌باشد که امکان همگام‌سازی فریم داخلی را فراهم می‌کند.
پشتیبانی از ورودی‌های آنالوگ PAL و NTSC به صورت خودکار، فیلترهای تصحیح‌کننده سیگنال آنالوگ ورودی و امکان تبدیل آنالوگ به دیجیتال با دقت 11 بیت از قابلیت‌های این کارت می‌باشد.

بیشتر
ADC-0230

DAC-0365

کارت DAC-0365 یک مبدل سیگنال صدای دیجیتال به صدای آنالوگ است. این کارت دو سیگنال صدای استانداردAES/EBU یا AES3 را دریافت و به چهار کانال صدای آنالوگ متقارن با کیفیت برودکست تبدیل می‌کند. از این کارت می‌توان در محیط‌هایی که در آنها با سیگنال‌های صدای آنالوگ و دیجیتال به طور همزمان کار می‌شود، مانند استودیوهای رادیویی وتلویزیونی که منابع آنها دیجیتال اما سوئیچرها و میکسرهای آنها آنالوگ است، استفاده کرد.

بیشتر
DAC-0365

ADC-0335

کارت ADC-0335 یک مبدل سیگنال صدای آنالوگ به صدای دیجیتال است. این کارت چهار سیگنال صدای مونو/ دو زوج صدای استریو را دریافت و به هشت کانال صدای دیجیتال (AES3) با کیفیت برودکست تبدیل می‌کند. خروجی دیجیتال Quad Balanced Analog Audio to Dual AES Converter قابل استفاده در سیستم های پردازش صدا، سوئیچ ها، میکسرهای دیجیتال و ذخیره صدای دیجیتال است. پشتیبانی از فرکانس‌های نمونه‌برداری مختلف و بهره(گین) قابل تنظیم از قابلیت‌های این کارت می باشد.

بیشتر
ADC-0335