توزیع کننده صدا و تصویر

توزیع بدون محدودیت

زمانی که نیاز به اتصـال یک سیگنال تصویر یا صدا به چندین دسـتگاه باشـــد، از توزیــع‌کـننده‌هــا اسـتفاده می‌شــــــود. توزیــــع‌ کــننده یا هـمان دیســـتریبـیوتر عــلاوه بر توزیــع ســیگنال ورودی بر روی چـــندیـن پـــورت خــروجی، ســـیگــنال را تقـویـت، تـلـفات را جـبران و جــیتـر آن را حذف می‌کند.

AVD-0318

کارت AVD-0318 یک توزیع‌کننده 1 به 8 سیگنال ویدیوی آنالوگ با امکان جبران اثر طول کابل است. این کارت دارای ورودی تفاضلی و تک‌سر و نیز یک لوپ پسیو ورودی و هشت خروجی می‌باشد. کارت AVD-0318 منطبق بر استاندارد ITU-R BT. 470-6 طراحی و پیاده‌سازی شده است و قابلیت نصب در سابرک‌های 3RU شرکت صمیم را دارد. بهره‌ی قابل تنظیم، حذف مولفه DC و وجود بلوک اکولایزر به منظور جبران‌سازی تلفات کابل از قابلیت‌های اصلی این کارت می‌باشند.

بیشتر
AVD-0318

DVD-3214

کارت DVD-3214 یک توزیع‌کننده 3G/HD/SD-SDI/ASI ویدیوی دیجیتال دو کاناله 1 به 4 یا تک کاناله 1 به 8 است. در این کارت به صورت آپشنال برای هر ورودی، یک رله Bypass در نظر گرفته شده است که در صورت قطع شدن برق، سیگنال ورودی توسط رله به خروجی منتقل شود. وجود بلوک‌های Re-clocker و Equalizer به منظور حذف جیتر و جبران‌سازی تلفات کابل از قابلیت های اصلی DVD-3214 است.

بیشتر
DVD-3214