امبدر و دی امبدر

سیگنال های تصویر SDI قابلیت انتقال چندین کانال صدا را فراهم می کنند؛ کارت های امبدر به منظور تلفیق صدای ورودی آنالوگ یا دیجیتال در سیگنال SDI و کارت های دی امبدر جهت استخراج صدا از سیگنال SDI مورد استفاده قرار می گیرند.

SAE-3390

کارت SAE-3390 راهکاری قدرتمند و انعطاف‌پذیر برای امبد کردن چهار سیگنال صدای استریو یا هشت سیگنال صدای مونو در حالت آنالوگ و یا هشت استریم AES دیجیتال در یک سیگنال 3G/HD/SD-SDI می‌باشد.

بیشتر
SAE-3390

SAD-3395

کارت SAD-3395 راهکاری قدرتمند و انعطاف‌پذیر برای دامبد کردن چهار سیگنال صدای استریو یا هشت سیگنال صدای مونو در حالت آنالوگ و یا هشت استریم AES دیجیتال از یک سیگنال 3G/HD/SD-SDI می‌باشد.

بیشتر
SAD-3395